Mercat d´ Oficis del Segle XIII en Olesa de Bonesvalls

El 12 de Octubre de 2014

Mercat d´Oficis del Segle XIII en Olesa de Bonesvalls.

El 12 de Octubre de 2014


El Barri de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls celebra la seva Festa Major amb l'organització entre d'altres actes, d'un singular mercat i mostra d’oficis medievals el diumenge.

L’Hospital de Cervelló fou una institució que fundà Guillem II de Cervelló l’any 1262 , a peu de l’antic camí ral que comunicava Barcelona i Tarragona, a la difícil travessia del massís del Garraf, al seu pas per Olesa. La seva missió fou la de donar assistència als pobres, viatgers, pelegrins i frares mendicants i predicadors, tot habilitant un espai en el qual s’oferia acolliment passatger als vianants.

Testament del baró Guillem de Cervelló amb data de q uatre de les nones de juny de l’Any del Senyor, 1262 (7 de juny de 1262), entre d'altres aspectes, recull la fundació de l'Hospital: “…Per les injúries fetes per mi i pels meus pares i pels meus altres predecessors, que he succeït en l’heretat, vull i mano que es faci un Hospital en el terme d’Olesa de Begues , arran de la Via Pública, en el lloc anomenat “El Pèlag” d’Olesa, al qual l’Hospital assigno i dono el lloc d’Olesa, amb tots els seus termes, homes i dones, censos, usatges, agraris, semuràtic, servituds, drets de Balders, masos, habitatges, boscs, selves, garrigals, fustes, llenyes i llenyataires, i amb totes les altres cases aue allí tingui i degui tenir, de manera que les expressades coses no estiguin en el successiu sota la jurisdicció, el domini, ni la dependència del Castell de Cervelló, ni del seu domini, sinó que estiguin lliures i exemptes de tota jurisdicció i dependència del dit castell de Cervelló, i del seu domini…”

Tots rebien una lliura de pa i vi, oli, un plat caldejat i se´ls donava accés al foc i a escalfar-se, i lloc a la pallissa per dormir. Si estaven malalts, eren parteres o nadons, se´ls oferia llit, atenció, aliment i medi de transport a l’hospital de malalts més proper; si és menester se’ls matava una gallina i son portats a cavall a la part on van, abrigats amb un caputxó molt gran per abrigar-los en temps de fred, pluja o neus. En la fundació de l’Hospital van tenir gran influència sant Ramon de Penyafort, que consta com a marmessor especial al testament de Guillem de Cervelló i el propi rei Jaume I, el qual va donar la seva confirmació règia. És possible que fins i tot el 13 de març de 1264 amb motiu de l’obertura de l’Hospital ambdós personatges estiguessin presents.

Anys després, quan l’Hospital rebia unes dues-centes lliures de redits, d’entre els 400 i 600 pobres i religiosos que s’atenien mensualment a la institució, cal destacar la presència del rei Pere II el Gran el qual fou atès una nit a l’Hospital en caure malalt de febres.

L’Hospital va mantenir la seva funció al llarg de molts segles. Fins i tot es troben acolliments vers finals del segle XIX.


Programa del Mercat d´Oficis del Segle XIII en Olesa de Bonesvalls


Olesa de Bonesvalls - Mercat d’Oficis del segle XIIIOlesa de Bonesvalls - Mercat d’Oficis del segle XIII